Bokens år

År 2015 är Bokens år. Bokens år samlar ihop alla bokprojekt och litteraturevenemang till en helhet. Författare och medverkare inom både skönlitteratur, facklitteratur, serieteckningar och barnlitteratur är med om projektet. Bokens år inbjuder personer av olika ålder att läsa och diskutera böcker. Projektet Bokens år är synligt i hela landet. Hur har du själv tänkt fira Bokens år? Ladda ner vår logga och lägg till ditt eget evenemang eller leta upp ett intressant bokprojekt på vår webbplats. Bokens år – med tanke på boken!

År 2015 firar bokbranschen för första gången Bokens år. Under året vill vi lyfta fram boken som en källa för glädje och upplevelser. Boken ger läsaren inspiration, hjälp, information, råd, nöje, sällskap, upplevelser, känslor, sinnesfrid, stöd och krafter. Boken berikar och upprätthåller den finländska kulturen.

Bokens år 2015 blev till för att göra litteraturen och bokbranschens omfattning mer synlig i Finland. De som medverkar i projektet kommer under Bokens år att använda en gemensam profil för att signalera hur mycket det faktiskt händer och sker inom litteratur- och bokbranschen i vårt land. Vi vill även locka arrangörer av olika slag att delta i Bokens år. Projektets syfte är att uppmuntra nya medverkare att knyta böcker och litteratur ihop med den egna verksamheten och göra dem till en del av den.

Under Bokens år vill vi lyfta fram litteraturen som en källa för glädje och upplevelser och locka folk som kanske annars inte läser så mycket att ta fram en bok och börja läsa. Under Bokens år vill vi främja bokens och litteraturens betydelse för folk och meningen är att uppmuntra alla läsare till att läsa mer. Bokens år är ett kulturellt initiativ i syfte att främja litteraturen. Det är en fortsättning på den hyllning av litteraturen som började i Frankfurt år 2014. Ursprungligen var det författare och professor Laila Hirvisaari som kom på idén om Bokens år.

Det är fritt fram för den som vill, att använda vår logga. Du kan koppla ihop din verksamhet med Bokens år genom att ladda ner vår logga, publicera den t.ex. på din egen webbsida och genom att lista dina bok- eller litteraturrelaterade evenemang i vår evenemangskalender.

Under Bokens år samlas en arbetsgrupp för medverkare inom bokbranschen ledd av en ordförande från förbundet Suomen tietokirjailijat ry.

DELTA I BOKENS ÅR

Det är enkelt att delta: Planera ett evenemang eller lägg till en notis i vår evenemangskalender och berätta om den verksamhet din organisation driver. Ladda sedan ner loggan och lägg till ditt evenemang i vår evenemangskalender. Bokens år följer en verksamhetsmodell som bygger på medverkarnas initiativ, öppenhet och frivilliga deltagande. 

Obs! Denna webbplats är endast till för att samla ihop och förmedla information om olika evenemang som utspelar sig under Bokens år 2015. Alla arrangörer är själva ansvariga för sitt program och det är arrangörerna som ska se till att diverse evenemang ordnas på ett lyckat sätt.

LOGGA

Vi har fler än en logga, och alla kan fritt användas i kommunikations- och marknadsföringssyfte. I koppling till Bokens år får du använda vår logga och vårt namn precis hur du vill. Under ”Lägg till ett evenemang” på vår webbsida hittar du allt material både på finska och på svenska. Om du klickar på en logga öppnas den i ett nytt fönster där den visas i ett större format.

HUR KAN JAG ANVÄNDA LOGGAN?

Hur du placerar loggan är upp till dig. Vi vill trots allt be dig att vänligen följa våra riktlinjer:

  • Använd alltid loggan på ett synligt ställe och i en storlek som är i harmoni med kontexten. Använd aldrig loggan i så litet format att läsaren inte kan läsa vad det står.
  • Placera alltid loggan mot en bakgrund som är betydligt ljusare än själva loggan, så att den är tydligt synlig för alla. På grund av samma skäl bör bakgrunden ha en jämn färg och vara visuellt harmonisk och enkel.
  • Se till att det alltid finns tillräckligt med utrymme omkring loggan. I regel borde du försöka att skapa en marginal runt loggan som är ungefär hälften av loggans höjd i alla riktningar.
  • Byt aldrig ut loggans färger och modifiera den aldrig på något sätt.

Ifall du har frågor eller speciella önskemål gällande användningen av loggan ber vi dig vänligen stå i kontakt med Laura Karlsson på adressen laura.karlsson@kirjanvuosi.fi / tfn 050 571 55 11.

LADDA BILDER TILL EVENEMANGSKALENDERN

Du kan ladda upp egna bilder till vår evenemangskalender. Det är i så fall på ditt ansvar att skaffa alla nödvändiga rättigheter innan du publicerar bilden. Alla personer på bilden bör ha samtyckt med att bilden publiceras på vår webbplats. Du ansvarar även för att ingen tredje part har upphovsrättigheter till bilden, eller om så är fallet måste du skaffa deras samtycke till att bilden publiceras.

Alla filar bör vara mindre än 2 MB.

Tillåtna filformat är: png, jpg och jpeg.

Bilderna måste vara större än 1000 x 500 pixels.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Bokens år rf

Verksamhetsledare: Laura Karlsson

E-post: laura.karlsson@kirjanvuosi.fi

Tfn: 050 571 55 11

Ordförande för arbetsgruppen:

Jukka-Pekka Pietiäinen

E-post: jukka-pekka.pietiainen@tietokirjailijat.fi

Tfn: 050 351 27 71